Wednesday, 11 December 2013

Jenis-Jenis Puisi

PUISI BARU
Puisi baru bentuknya lebih bebas daripada puisi lama baik dalam segi jumlah baris, suku kata, maupun rima.

1. Ciri-ciri Puisi Baru
a) Bentuknya rapi, simetris;
b) Mempunyai persajakan akhir (yang teratur);
c) Banyak mempergunakan pola sajak pantun dan syair meskipun ada pola yang lain;
d) Sebagian besar puisi empat seuntai;
e) Tiap-tiap barisnya atas sebuah gatra (kesatuan sintaksis)
f) Tiap gatranya terdiri atas dua kata (sebagian besar) : 4-5 suku kata.

2. Jenis-jenis Puisi Baru
Menurut isinya, puisi dibedakan atas :
a) Balada adalah puisi berisi kisah/cerita
b) Himne adalah puisi pujaan untuk Tuhan, tanah air, atau pahlawan
c) Ode adalah puisi sanjungan untuk orang yang berjasa
d) Epigram adalah puisi yang berisi tuntunan/ajaran hidup
e) Romance adalah puisi yang berisi luapan perasaan cinta kasih
f) Elegi adalah puisi yang berisi ratap tangis/kesedihan
g) Satire adalah puisi yang berisi sindiran/kritik

Sedangkan macam-macam puisi baru dilihat dari bentuknya antara lain:
a) Distikon
b) Terzina
c) Quatrain
d) Quint
e) Sektet
f) Septime
g) Oktaf/Stanza
h) Soneta

3. Contoh dari Jenis-jenis Puisi Baru
Contoh jenis puisi menurut isinya :

a) BALADA
Puisi karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul “ Balada Matinya Aeorang Pemberontak”

b) HYMNE
Bahkan batu-batu yang keras dan bisu
Mengagungkan nama-Mu dengan cara sendiri
Menggeliat derita pada lekuk dan liku
bawah sayatan khianat dan dusta.
Dengan hikmat selalu kupandang patung-Mu
menitikkan darah dari tangan dan kaki
dari mahkota duri dan membulan paku
Yang dikarati oleh dosa manusia.
Tanpa luka-luka yang lebar terbuka
dunia kehilangan sumber kasih
Besarlah mereka yang dalam nestapa
mengenal-Mu tersalib di datam hati.
(Saini S.K)

c) ODE
Generasi Sekarang
Di atas puncak gunung fantasi
Berdiri aku, dan dari sana
Mandang ke bawah, ke tempat berjuang
Generasi sekarang di panjang masa
Menciptakan kemegahan baru
Pantoen keindahan Indonesia
Yang jadi kenang-kenangan
Pada zaman dalam dunia
(Asmara Hadi)

d) EPIGRAM
Hari ini tak ada tempat berdiri
Sikap lamban berarti mati
Siapa yang bergerak, merekalah yang di depan
Yang menunggu sejenak sekalipun pasti tergilas.
(Iqbal)

e) ELEGI
Senja di Pelabuhan Kecil
Ini kali tidak ada yang mencari cinta
di antara gudang, rumah tua, pada cerita
tiang serta temali. Kapal, perahu tiada berlaut
menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut
Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang
menyinggung muram, desir hari lari berenang
menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak
dan kini tanah dan air tidur hilang ombak.
Tiada lagi. Aku sendiri. Berjalan
menyisir semenanjung, masih pengap harap
sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan
dari pantai keempat, sedu penghabisan bisa terdekap
(Chairil Anwar)

f) SATIRE
Aku bertanya
tetapi pertanyaan-pertanyaanku
membentur jidad penyair-penyair salon,
yang bersajak tentang anggur dan rembulan,
sementara ketidakadilan terjadi
di sampingnya,
dan delapan juta kanak-kanak tanpa pendidikan,
termangu-mangu dl kaki dewi kesenian.
(Rendra)

Contoh jenis puisi dari bentuknya :
a) DISTIKON
Contoh :
Berkali kita gagal
Ulangi lagi dan cari akal
Berkali-kali kita jatuh
Kembali berdiri jangan mengeluh
(Or. Mandank)

b) TERZINA
Contoh :
Dalam ribaan bahagia datang
Tersenyum bagai kencana
Mengharum bagai cendana
Dalam bah’gia cinta tiba melayang
Bersinar bagai matahari
Mewarna bagaikan sari
Dari ; Madah Kelana
Karya : Sanusi Pane

c) QUATRAIN
Contoh :
Mendatang-datang jua
Kenangan masa lampau
Menghilang muncul jua
Yang dulu sinau silau
Membayang rupa jua
Adi kanda lama lalu
Membuat hati jua
Layu lipu rindu-sendu
(A.M. Daeng Myala)

d) QUINT
Contoh :
Hanya Kepada Tuan
Satu-satu perasaan
Hanya dapat saya katakan
Kepada tuan
Yang pernah merasakan
Satu-satu kegelisahan
Yang saya serahkan
Hanya dapat saya kisahkan
Kepada tuan
Yang pernah diresah gelisahkan
Satu-satu kenyataan
Yang bisa dirasakan
Hanya dapat saya nyatakan
Kepada tuan
Yang enggan menerima kenyataan
(Or. Mandank)

e) SEXTET
Contoh :
Merindu Bagia
Jika hari’lah tengah malam
Angin berhenti dari bernafas
Sukma jiwaku rasa tenggelam
Dalam laut tidak terwatas
Menangis hati diiris sedih
(Ipih)

f) SEPTIMA
Contoh :
Indonesia Tumpah Darahku
Duduk di pantai tanah yang permai
Tempat gelombang pecah berderai
Berbuih putih di pasir terderai
Tampaklah pulau di lautan hijau
Gunung gemunung bagus rupanya
Ditimpah air mulia tampaknya
Tumpah darahku Indonesia namanya
(Muhammad Yamin)

g) STANZA ( OCTAV )
Contoh :
Awan
Awan datang melayang perlahan
Serasa bermimpi, serasa berangan
Bertambah lama, lupa di diri
Bertambah halus akhirnya seri
Dan bentuk menjadi hilang
Dalam langit biru gemilang
Demikian jiwaku lenyap sekarang
Dalam kehidupan teguh tenang
(Sanusi Pane)

h) SONETA
Contoh :
Gembala
Perasaan siapa ta ‘kan nyala ( a )
Melihat anak berelagu dendang ( b )
Seorang saja di tengah padang ( b )
Tiada berbaju buka kepala ( a )
Beginilah nasib anak gembala ( a )
Berteduh di bawah kayu nan rindang ( b )
Semenjak pagi meninggalkan kandang ( b )
Pulang ke rumah di senja kala ( a )
Jauh sedikit sesayup sampai ( a )
Terdengar olehku bunyi serunai ( a )
Melagukan alam nan molek permai ( a )
Wahai gembala di segara hijau ( c )
Mendengarkan puputmu menurutkan kerbau ( c )
Maulah aku menurutkan dikau ( c )
(Muhammad Yamin)

4. Ciri-ciri dari Jenis Puisi Baru

Ciri puisi dari Jenis isinya :

a) Balada
Ciri-ciri balada
Balada jenis ini terdiri dari 3 (tiga) bait, masing-masing dengan 8 (delapan) larik dengan skema rima a-b-a-b-b-c-c-b. Kemudian skema rima berubah menjadi a-b-a-b-b-c-b-c. Larik terakhir dalam bait pertama digunakan sebagai refren dalam bait-bait berikutnya.

b) Hymne
Ciri-ciri hymne :
Lagu pujian untuk menghormati seorang dewa, Tuhan, seorang pahlawan, tanah air, atau alma mater (Pemandu di Dunia Sastra).
Sekarang ini, pengertian himne menjadi berkembang. Himne diartikan sebagai puisi yang dinyanyikan, berisi pujian terhadap sesuatu yang dihormati (guru, pahlawan, dewa, Tuhan) yang bernafaskan ke-Tuhan-an.

c) Ode
Ciri-ciri ode :
Ciri ode nada dan gayanya sangat resmi (metrumnya ketat), bernada anggun, membahas sesuatu yang mulia, bersifat menyanjung baik terhadap pribadi tertentu atau peristiwa umum.

d) Epigram
Epigramma (Greek); unsur pengajaran; didaktik; nasihat membawa ke arah kebenaran untuk dijadikan pedoman, ikhtibar; ada teladan.

e) Romance
Romantique (Perancis); keindahan perasaan; persoalan kasih sayang, rindu dendam, serta kasih mesra

f) Elegi
Ciri-ciri elegi :
Sajak atau lagu yang mengungkapkan rasa duka atau keluh kesah karena sedih atau rindu, terutama karena kematian/kepergian seseorang.

g) Satire
Satura (Latin) ; sindiran ; kecaman tajam terhadap sesuatu fenomena; tidak puas hati satu golongan (ke atas pemimpin yang pura-pura, rasuah, zalim etc)

Ciri puisi dari Jenis bentuknya :
a) Distikon
• 2 baris; sajak 2 seuntai
• Distikon (Greek: 2 baris)
• Rima – aa
– bb

b) Terzina
Terzina (Itali: 3 irama)

c) Quatrain
• Quatrain (Perancis: 4 baris)
• Pada asalnya ada 4 rangkap
• Dipelopori di Malaysia oleh Mahsuri S.N.

d) Quint
Pada asalnya, rima Quint adalah /aaaaa/ tetapi kini 5 baris dalam serangkap diterima umum sebagai Quint (perubahan ini dikatakan berpunca dari kesukaran penyair untuk membina rima /aaaaa/

e) Sextet
• sextet (latin: 6 baris)
• Dikenali sebagai ‘terzina ganda dua’
• Rima akhir bebas

f) Septima
• septime (Latin: 7 baris)
• Rima akhir bebas

g) Oktav
• Oktaf (Latin: 8 baris)
• Dikenali sebagai ‘double Quatrain’

h) Soneta
ciri – ciri soneta :
· Terdiri atas 14 baris
· Terdiri atas 4 bait, yang terdiri atas 2 quatrain dan 2 terzina
· Dua quatrain merupakan sampiran dan merupakan satu kesatuan yang disebut octav.
· Dua terzina merupakan isi dan merupakan satu kesatuan yang disebut isi yang disebut sextet.
· Bagian sampiran biasanya berupa gambaran alam
· Sextet berisi curahan atau jawaban atau kesimpulan daripada apa yang dilukiskan dalam ocvtav , jadi sifatnya subyektif.
· Peralihan dari octav ke sextet disebut volta
· Penambahan baris pada soneta disebut koda.
· Jumlah suku kata dalam tiap-tiap baris biasanya antara 9 – 14 suku kata
· Rima akhirnya adalah a – b – b – a, a – b – b – a, c – d – c, d – c – d.

Ikhsan dari Lucid Ikmal @ikemalhafizi


Wednesday, 13 November 2013

#JILAT #JILAT #JILAT

Holla lovelies. Panda got some good and tempting news to all of you *flying kisses*


Ingat tak tentang buku #Jilat yang panda dok uar-uarkan dekat twitter tu? Sini, panda nak bercerita sikit pasal buku ni. Baca, jangan tak baca ! *wink*Buku #Jilat - Himpunan Cerita Kontot dan Sajak Rawak 

Akhirnya projek yang sekian lama tergendala telah pun berjaya dilaksana dan siap untuk tempahan sekalian anda semua.

Cetakan pertama ini hanyalah sebanyak 50 naskah sahaja berharga RM15 maka jadilah yang terawal memiliki Buku #Jilat ini. 

(Jangan lepaskan peluang keemasan ini sayang semua!)

Buku ini adalah hasil penulisan 9 orang penulis  yang telah menghasilkan beberapa zine sendiri dan juga untuk beberapa kolektif lain sebelum ini. 


Event pertama buku ini akan dijual adalah di Abstract Fest bertempat di UniKL Pasir Gudang, Johor Bahru pada 23hb November 2013


Cara Order:

Jika berminat untuk mendapatkan buku ini. Boleh lah membuat tempahan melalui email kami di 


Cara Pembayaran:

Harga #Jilat: RM15
Postage: RM3

Total = RM18

Seperti biasa anda boleh membayar dengan cara mendepositkan wang ke nombor akaun di bawah berserta resit bukti pembayaran.

MAYBANK ACCOUNT: 151017152215
NAMA: MOHD SHAHRILNIZAM OMAR


Terima kasih atas sokongan anda kepada De'Press Art dan Asonansi Hati


Salam Kasih Sayang, 

Panda 

Wednesday, 30 October 2013

Projek ZINE Panda! Jom sertai kami!!!
Hai! Kesayangan Panda sekalian!!
Ada GOODNEWS buat engkorang!!!

Panda tahu ramai yang berbakat tapi tak tahu nak curahkan idea ke mana-mana; dengan berbesar hatinya panda ingin menjemput semua kesayangan panda yang berminat untuk turut serta dalam PROJEK ke-3.

Sebelum nak teruskan berkenaan PROJEK 3 ini, Panda ingin me-war-warkan bahawa PROJEK 4: Buku #JILAT yang sekian lama pending belum direliskan akan direliskan dalam masa 2 minggu lagi 
(kira dari sekarang tau; 30 Oktober 2013)


buku #JILAT ini merupakan Projek 4 yang ditulis oleh 9 orang penulis yang mana punya kreativiti masing-masing. Buku ini telah lama di rancang dan tak lama lagi akan relis. Antara penulis yang terlibat dalam buku ini adalah:

@Epoipulot
@KhamizanKhalid
@Arabellachester
@Khairunnisazaki
@EyaAzmi
@NurulFyka
@Manusiaekstinsi
@NrSyzna
@Farelflitzer

Oke! Mari Panda akan bercerita sedikit sebanyak Kriteria yang diperlukan untuk PROJEK 3  ini!

PROJEK 3 ini merupakan karya yang dikumpul hasil daripada followers/sesiapa yang sudi mengongsikan karya mereka dalam zine terbaru Depressart. Dalam zine ini, mereka bebas untuk menghantar beberapa saja karya dalam beberapa saja bentuk karya yang ingin dikongsikan.

Ini merupakan beberapa kriteria yang anda patut 'Ikuti'SELAMAT MENCUBA!!!


Thursday, 17 October 2013

Pasar BOCO : Panda Jadi Askar!!HALLO-HA!!

Panda akan MEMBUKA BOOTH DEPRESSART/AH pada 19 haribulan Oktober 2013 di Pasar Boco, hujung minggu ini. Sebelum itu, sedikit sebanyak tentang PASAR BOCO.


Seperti yang tertera, BOCO9 tahun ini mengadakan TEMA ASKAR! so, yang nak pergi tu boleh lah berHIJAU semua ye? 


Ini Peta ke PASAR BOCO. Pastikan sampai disana terus cari booth Panda tau??
Yang ni adalah beberapa booth yang akan dibuka pada hari Sabtu nanti. Be there, jumpa Panda!!!

BOOTH PANDA AKAN MENJUAL ZINE:

1. HASHTAG PUISI 140 ABJAD
2. LIMITASI
3. TINTA
4. KANVAS 1
5. KANVAS 2
6. KANVAS 3
7. ZIGOT

JUMPA ANDA DISANA!!!

Sunday, 22 September 2013

#ArtsForGrab 2013

Hallu kesayangan panda sekalian!!?

Memandangkan 28/29 September 2013 ini #ArtsForGrab diadakan. Engkorang boleh dapatkan Zine #LIMITASI karya skuad Depress dan AsonansiHati secara by hand.

Zine ini merupakan zine yang menumpu tentang Tuhan; cinta dan hidup yang mana lebih menitikberatkan persekeliling kita. Cara kehidupan. Antara kita dan tuhan.

Nak tahu lebih? Dapatkan Zine #LIMITASI ini segera.

Korang boleh DM @SyaFyn dekat twitter kalau nak tau lebih lanjut bagaimana nak kontek dia nanti dekat event. Haa.

Support local produk oke?

--via phone.

Monday, 16 September 2013

#Limitasi - Antara Tuhan, Cinta & Kehidupan

Holla lovelies *peace*

Alhamdulilah. Pepanda nak ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah membeli #Hashtag - Puisi 140 Abjad dan #Limitasi: Antara Tuhan, Cinta & Kehidupan karya para panda di @DepressArt dan komrad @AsonansiHati. Terima kasih atas support kalian di #JBWRF minggu lepas (14/15 - September) yang bertempat di Danga Bay, Johor Bahru. *tepukan gemuruh*

Kepada mereka yang tidak berkesempatan untuk mendapatkan zine kedua @DepressArt & @AsonansiHati, jangan khuatir. Kalian boleh menempah zine #Limitasi ini secara online mahupun by hand (kepada yang berhampiran sahaja ya) *kenyit mata*

Jadi jika ada di antara kalian yang berminat, boleh lah mendapatkan zine #Limitasi dengan kadar segera sementara masih hangat di pasaran. 


Cara-cara untuk mendapatkan zine ini adalah seperti berikut :-

Sekiranya kalian ingin mendapatkan zine ini secara terus, sila hubungi mereka2 ini :-

 - Seremban / Shah Alam

 - Bangsar / Petaling Jaya

Harga? 


RM 8.00 (tak termasuk postage)Cara bayar?
Cash deposit machine

Maybank : 151017152215 (Mohd Shahrilnizam Omar)
Sila genapkan jumlah bayaran, dan baki akan dipulangkan bersama zine nanti.
Jika RM8, masukkan RM10. 


Bank transfer

Maybank : 151017152215 (Mohd Shahrilnizam Omar)
Sila buat pembayaran yang tepat dan jangan lupa ambil resit pembayaranCara order?Sertakan NAMA + ALAMAT +  BUKTI PEMBAYARAN + CONTACT NO.

Print screen atau ambil gambar slip transaksi dengan JELAS sebagai bukti pembayaran.
dan kemudian, hantar melalui email 


Emel : Depresszine@gmail.comUntuk maklumat lanjut anda boleh terus bertanyakan kepada kami di @Depressart / @AsonansiHatiJangan hilang/dedahkan bukti pembayaran anda kepada pihak ketiga. Penghantaran cuma dibuat berdasarkan bukti pembayaran.

Wednesday, 11 September 2013

Update: Zine #LIMITASIHallo-Hallo kesayangan Panda sekalian!!!!!!
#JBWRF around the corner!!!

Jangan lupa temui kami di booth Zine Satu Malam Pada 14-15 September ini.
Oke, Nak cerita sikit tentang Zine #LIMITASI

Dekat #JBWRF 50 copies #LIMITASI akan dijual dengan kualiti COVER POSTER dan PERCUMA CD "LUAR BIASA". Jangan risau bagi yang terlambat. Masih banyak lagi zine ini dijual tapi pada kualiti biasa-biasa saja.

REGA??? Hanya RM8!!! jom! ini teaser sikit untuk zine #LIMITASI


Sunday, 8 September 2013

#Limitasi - Antara Tuhan:Cinta & Kehidupan


#Limitasi - Antara Tuhan:Cinta & Kehidupan

Hai kesayangan Panda sekalian... 
Panda sedang menyiapkan zine kedua Panda yang akan menampilkan penulisan puisi, cerko dan juga random thoughts dari geng @Depressart, @AsonansiHati & penulis jemputan iaitu @LynnzyAffandy...

Zine #Limitasi ini nanti boleh di dapati di Johor Bahru Writers & Readers Festival bertempat di Danga Bay Johor Bahru pada 14hb & 15hb September 2013. 

Menariknya tentang Zine #Limitasi ini adalah 50 pembeli terawal akan menerima complementary CD percuma @AbductedMind feat @LynnzyAffandy yang juga mengandungi single terbaru @LynnzyAffady iaitu "Luar Biasa" 
Selain zine #Limitasi kengkawan semua juga boleh mendapatkan zine terbaru Kanvas #Volume 3 dan juga Zine #Tinta  

Untuk ketahui lebih lanjut tentang AbductedMind anda semua boleh cari mereka di facebook.com/AbductedMind atau twitter mereka @AbductedMind

Sekian update untuk zine #Limitasi untuk kali ini... 

Salam Kasih sayang... 

Panda

Sunday, 1 September 2013

Mari! Mari! Mari! JBRW !!!

Hallo-hallo kesayangan Panda sekalian,
Good News untuk engkorang, Pepanda dan AsonansiHati akan join JBRW!

Apa itu JBRW?
Meh, Panda nak habaq mai ke engkorang semua;

JBRW tu Johor Bahru Readers and Writers
14-15 September 2013
Johor Bahru


Anda semua DIJEMPUT HADIR!


Walaubagaimanapun,
Dukacita dimaklumkan bahawa Booth untuk DePressArt dan AsonansiHati akan bergabung dengan Zine Satu Malam (ZSM) atas sebab-sebab tertentu. Tapi TAK APA!!! engkorang pergi saja dan dapatkan zine terbaru kami #LIMITASI.

#LIMITASI ini adalah karya-karya daripada penulis Depressart dan juga AsonansiHati,
Engkorang nak kenal dan selami karya mereka?
Boleh, terus saja ke Booth ZSM dan dapatkan zine #LIMITASI ini

Dalam zine tersebut akan ada Puisi, Cerko dan Random Thought.
Kami juga menjanjikan kualiti isi-murat-zine kami ini akan lebih berkualiti daripada yang sebelumnya memandangkan idea-idea penulis masih 'Fresh'

Harga Zine #Limitasi: RM8 + RM2 Postage

"Zine boleh didapatkan secara langsung di JBRW dan yang jauh, jangan risau; Kami akan update untuk pembelian secara 'online'

Okey! tanak citer pepanjang pasal zine ni.
Engkorang dapatkan dengan segera dekat JBRW oke?
Jangan lupa, Kami menumpang Booth Zine Satu Malam. Jadi, engkorang boleh lah tilik-tilik 2in1 punya booth ni ye?

Oh ya! hampir lupa! Terima Kasih kepada yang telah membeli zine #Hashtag Puisi 140 abjad yang mana merupaka karya kolektif daripada pecinta aksara yang telah mengikut tema puisi kami setiap malam. Tanpa kalian, siapa lah kami kan?DAPATKAN ZINE KEDUA KAMI #LIMITASI
JUMPA ANDA DISANA!!

Thursday, 8 August 2013

20 copy tambahan #Hashtag- Puisi 140 Abjad

100 Zine yang telah pun di tempah 

Beza cover Kertas biasa dan Kertas Poster 

Hai Kengkawan,

First Panda nak ucapkan Selamat Hari Raya, Maaf Zahir Batin dari warga @Depressart & @AsonansiHati

Semalam Panda dengan rasminya telah launch Zine pertama Depress & Asonansi bertajuk
#Hashtag - Puisi 140 Abjad. Sebanyak 100 copy bercover poster telah pun habis ditempah. Panda tersangat-sangat terharu dengan sambutan yang diberikan oleh semua penyokong kolektif ini.

Dengan itu juga, setelah mendapat duit raya, Panda telah pun print tambahan 20 keping zine dengan kualiti yang sama seperti 100 keping yang pertama.

Jadi kengkawan semua masih berpeluang untuk mendapatkan zine pertama kami dengan cara menghantar tempahan melalui Email kami di depressart@gmail.com

Panda akan memulakan postage bermula minggu hadapan. Jadi kepada mereka-mereka yang telah pun membuat tempahan, boleh lah membuat bayaran dan emailkan resit pembayaran kepada Panda bermula minggu hadapan.

 Harga Zine cuma RM 5 termasuk postage

Cara order?

Sertakan NAMA + ALAMAT +  BUKTI PEMBAYARAN + CONTACT NO.
Print screen atau ambil gambar slip transaksi dengan JELAS sebagai bukti pembayaran.
dan kemudian, hantar melalui email 

Emel : Depressart@gmail.com

Cara bayar?


Cash deposit machine
Maybank : 151017152215 (Mohd Shahrilnizam Omar)
Sila genapkan jumlah bayaran, dan baki akan dipulangkan bersama zine nanti.
Jika RM5, masukkan RM10. 

Bank transfer
Maybank : 151017152215 (Mohd Shahrilnizam Omar)
Sila buat pembayaran yang tepat dan jangan lupa ambil resit pembayaran

Tuesday, 6 August 2013

Tahukah anda?Tahukah kawan-kawan bahawa kulit cover untuk zine #Hashtag - Puisi 140 Abjad ini boleh dijadikan sebagai poster kerana kualiti kertasnya sama dengan poster wayang

#Hashtag - Puisi 140 AbjadAkhirnya...

Alhamdulilah... Zine pertama @DepressArt & @AsonansiHati telah pun siap dan sedia untuk di agihkan kepada anda-anda sekalian.

Zine #Hashtag - Puisi 140 Abjad ini adalah penghargaan kami kepada anda-anda sekalian yang saban malam berpesta puisi bersama kami.

Kami hanya Print 100 keping Zine sahaja. Jadi jika anda berminat, boleh lah mendapatkan zine kami dengan berkadar segera. Segala urusan By Hand akan dilakukan selepas aidilfitri nanti.


Cara-cara untuk mendapatkan zine ini adalah seperti berikut :-

Jika By Hand Sila hubungi mereka2 ini :-

 - Seremban

 - Johor Bahru

 - Bangsar / Petaling Jaya

Harga? 

RM 5.00 (termasuk postage) by hand juga RM 5.00 

Cara bayar?


Cash deposit machine
Maybank : 151017152215 (Mohd Shahrilnizam Omar)
Sila genapkan jumlah bayaran, dan baki akan dipulangkan bersama zine nanti.
Jika RM5, masukkan RM10. 

Bank transfer
Maybank : 151017152215 (Mohd Shahrilnizam Omar)
Sila buat pembayaran yang tepat dan jangan lupa ambil resit pembayaran


Cara order?

Sertakan NAMA + ALAMAT +  BUKTI PEMBAYARAN + CONTACT NO.
Print screen atau ambil gambar slip transaksi dengan JELAS sebagai bukti pembayaran.
dan kemudian, hantar melalui email 

Emel : Depressart@gmail.com

Untuk maklumat lanjut anda boleh terus bertanyakan kepada kami di @Depressart / @AsonansiHati

Jangan hilang/dedahkan bukti pembayaran anda kepada pihak ketiga. Penghantaran cuma dibuat berdasarkan bukti pembayaran.

Friday, 12 July 2013

Minta Izin

Panda ada umumkan semalam yang Panda nak buat satu Zine untuk menghargai setiap followers Panda yang berpesta puisi dengan Panda setiap Malam.

Setiap tweet yang ber hastagkan tema-tema yang dianjurkan saban malam oleh mereka-mereka yang menyertai pesta puisi ini akan dimasukkan kedalam satu Zine yang bertajuk #Hashtag.

Tapi terdapat percanggahan pendapat mengatakan nanti ada rakan-rakan Panda yang akan marah dengan tindakkan ini.

Niat Panda cuma mahu melihat rakan-rakan Panda menjadi penulis dan sama-sama menulis dan terus menulis lagi.. moga-moga Zine yang bakal keluar ini dapat memberi inspirasi agar terus berkarya tanpa jemu kerna ada @Depressart yang menyediakan platform untuk kamu-kamu mengetengahkan penulisan kamu.

Dalam Zine ini nanti... akan ada jugak Art work berbentuk lukisan.

Tapi kawan-kawan benarkan ke Panda men -zine-kan puisi-puisi anda-anda sekalian?
Walaupun dalam setiap puisi tweethandle pemuisi akan dipaparkan... Panda masih ragu untuk teruskan dengan projek ini.

Panda ingin tahu jika ada sokongan.

Salam Kasih Sayang
Panda

Monday, 8 July 2013

Pemenang Kontest #PuisiLari

Berlari mencari, Mimpi tak ditemui. Berlari-lari, Terjatuh lagi. Bangkit dan lari, Lagi, lagi dan lagi.

Tahniah Kami Ucapkan Kepada Pemenang kontest #PuisiLari
kiraan diambil dari jumlah Retweet dan Favourite dari kalangan followers.

Kepada semua yang mengambil bahagian kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda dan diharap terus menyokong @DepressArt & @AsonansiHati.

Kami akan mengadakan lain-lain kontest dimasa-masa akan datang diharap yang tidak berjaya boleh terus lagi mencuba.


Salam Kasih Sayang,
Panda

Sunday, 7 July 2013

Finalist Kontest #PuisiLari

Kontest ini pada mulanya bukanlah anjuran kami...

Kami cuma promo untuk @JomLari atau sekarang @Wearelari... Kami lihat seperti tiada kesungguhan dari mereka tidak seperti kebanyakkan followers @DePressArt dan @AsonansiHati yang beriya-iya menyertai
kontest ini.

Kami mengambil keputusan sendiri demi followers kami dan akan menghadiahkan ini kepada pemenang:-  Panda baru dapatkan tanda tangan Kak Fynn kelmarin. Walau Kak Fynn pujaan hati Panda, buku ini akan jadi milik pemenang kontest ini kerana Panda lebih sayangkan kawan-kawan yang support Panda dan Asonansi Hati. 

Berikut adalah finalist Kontest #PuisiLari 


Pada syahdunya irama yang dialun, zikir-zikir keramat memuji, doa dan tahjud meminta. Aku tlh enjauh dari semua. Lari dari thn. #PuisiLari

aku yang berlari jauh dari mentari hingga yang terjelas cuma cahya dari bias mentol di sudut gua kelam sendiri. #puisiLari

Lari aku mengejar bayang2 waktu Mencuba utk kembali kepada masa Tika kau dan aku pengertiannya cuma "Dunia ini Milik kita" #PuisiLari

Lari dari yg gelap untuk terjah cahaya benderang.Tapi terkial menahan cucuh cahaya; terjelepuk.Maka dipaling semula; malap. #PuisiLari

Biar dibutakan.Biar ditindaskan.Biar dipijakkan. Kita punya Tuan,yg sentiasa perhati. Biar nanti karma berlari kejar mereka. #puisiLari

Apa guna kau sembunyi? kalau hitammu sudah dihadapan dan putihmu itu hanya terlihat kecil dimata manusia. Apa bisa kau lari? #puisiLari

Jauh-jauh aku lari makin jauh tuk gapai mimpi Jauh-jauh aku pergi moga aku tak lalai; dalam dunia ku sendiri #puisiLari

acap kali aku lihat manusia mencari Tuhannya.. -- tapi acap kali juga aku lihat mereka lari dari Tuhan yang sudah mereka temui. #puisiLari


Kau kena tabah. Setakat rabak hati itu belum apa-apa. Jangan lari. Tetap melawan.Kau pasti bisa. #puisiLARI

Kalau bisa; aku mahu lari dari mereka, Lari dari manusia. Biar aku hilang tanpa aksara, Dari hilang di cerna isi dunia,


Sampai bila lagi? Kau mahu begini? Kau takkan pernah dapat lari, Dari dunia yang keji, Jadi berhenti berlari.

hidup ini bukan sekadar berdiri atas kaki sendiri - tapi perlu juga berjalan dan berlari - tanpa topang disisi #puisiLari

Saat langkah menderas berlari. Aku kenal siapa kawan siapa lawan. jadi aku akan terus berlari biar membongkar setiap ilusi #puisiLARI

Kau sibuk emo Kau sibuk drama Kau sibuk cakap Kau sahaja betul Kau tidak sedar Aku dah bersepatu Lari meninggalkanmu.


Jangan kejar aku. Jangan cari aku. Penat aku lari dari perasaan itu. Pergi, aku tak mahu rasa rindu. #puisilari

Lari aku dr dunia pnh kontroversi,lari jauh dr segala sangsi,lari dr prejudis bias angkuh meratpi.Biar aku dpt lari dr jelak bumi

Berlari mencari, Mimpi tak ditemui. Berlari-lari, Terjatuh lagi. Bangkit dan lari, Lagi, lagi dan lagi.


Panda akan berbincang dengan Panda lain dan Abam2 Asonansi Hati untuk mengadili finalist ini.

Salam Kasih Sayang
    Panda